Planuj 2018 rok z RPO WM!


Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram konkursów. W przyszłym roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy ogłoszą 24 konkursy, w których dofinansowanie wyniesie prawie 470 mln zł.